Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dávajte z toho, čo je Božie, Bohu

 • Autor: Jozef Možiešik
 • Typ:
 • Kategorie: Rodinná katechéza, Biblická katechéza
 • Adresáti: Deti v predškolskom veku, Deti pred prvým svätým prijímaním, Rodina
 • Druh:
 • Náročnosť na prípravu: Snadné
 • Časový rozvrh aktivity: 1 hodina
 • Štítky:
 1. Metodika
  Autor: Jozef Možiešik
  .pdf, 477.30 KB, 0 stažení

  Stiahnuť

Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. V prvej časti vysvetlíme slovo daň. Potom vedieme deti k tomu, aby oceňovali Božie dary ako prejav jeho nezištnej lásky. Jedným z jeho darov je aj čas. Deti vedieme k tomu, aby v týždni obetovali časť svojho voľného času. Táto nedeľa je zároveň misijná, preto aj spracovanie témy vyústi do pozvania k modlitbe a obete za veriacich na Srí Lanke.

Téma: Dávajte Bohu z toho, čo je Božie (22, 15-21).

Priebeh: Po prežehnaní nasleduje pokropenie vodou, modlitba, čítanie z evanjelia, katechéza a na záver spoločná modlitba Slovenska a Srí Lanky.

Pomôcky a príprava: Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Mt 22, 15-21, alebo pohľadajte pasáž v „detskej“ biblii. Pripravte si tiež svätenú vodu do nádobky a vetvičku na pokropenie.

Ku katechéze budete potrebovať: 1. Papierové mince s tvárou cisára. Nájdete ich v prílohe, vytlačte si ich a vystrihnite, stačí 10. Deti ich môžu pred modlitbou vyfarbiť na žlto alebo oranžovo. 2. Papierové mince s obrázkami a popismi (druhá strana príloh), vytlačiť a vystrihnúť. Ak nemáte po ruke tlačiareň, deti si môžu nakresliť vlastné. 3. Obrázky z tretej, štvrtej a piatej strany príloh. 4. Inšpirácie k Misijnej nedeli. Na stránke www.misijnediela.sk nájdete viacero podnetov k modlitbe za misie. 5. Celý priebeh je popísaný v metodike, prílohy nájdete v tomto súbore. Pôvodný zdroj: www.tvoj-strom.info.

Metodika používania / spôsob používania

Úvod

Ten, kto vedie domácu liturgiu (v texte označený písmenom P) sa prežehná a prednesie modlitbu.

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Dobrý Bože, príjmi našu dnešnú modlitbu, buď s nami a ochraňuj ľudí tejto krajiny, aj obyvateľov Srí Lanky, na ktorých dnes na Slovensku zvlášť myslíme.

O: Amen.

P: Naše hriechy nás ohrozujú podobne ako vírus. Teraz poprosme Pána Ježiša, aby nás od nich očistil pokropením touto požehnanou vodou. Pane, očisti nás od všetkých previnení.

O: Pane, očisti nás od všetkých previnení.

Dospelý všetkých pokropí požehannou vodou, každý sa pri tom prežehná.

P: Nech nás všemohúci Boh očistí od hriechov, nech nás posvätí, aby sme mohli čerpať od neho, prameňa živej vody posilu do ďalších dní.

O: Amen.

Čítanie z Božieho slova

Jeden z dospelých (lektor, preto značka L) prečíta text nedeľného evanjelia (Mt 22, 15-21). Pri čítaní všetci stoja.

L: Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“

Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“

Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“

Odpovedali mu: „Cisárov.“

Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

Katechéza

Katechéza má tri časti, v každej sa rozvíja iná myšlienka, najprv si povieme o daniach, potom o daroch Nebeského Otca a napokon budeme uvažovať nad tým, ako môžu dať deti Bohu z toho, čo od neho prijali.

Čo je cisárovo, dajte cisárovi

P: Teda, tí farizeji majú ale nápady. Pýtajú sa Ježiša, či majú platiť dane. Viete, čo sú to dane? Ocko a mamina chodia každý deň do práce. A každý mesiac za to dostanú peniažky. Dnes sú to eurá, keby sme žili v Ježišových časoch, dostali by takéto mince. Za 15 dní práce by zarobili päť mincí, za celý mesiac desať.
Vyložte pred deti najprv päť (pätnásť dní) a potom desať (celý mesiac) papierových mincí.

P: Ale keď príde deň výplaty, ocko s maminou nedostanú úplne všetko, čo zarobili. A nebolo tomu tak ani v Ježišových časoch. Dve z tých desiatich mincí museli odovzdať do cisárskej pokladnice. Takže hoci zarobili desať, domov priniesli…?
Menších to nechajte vypočítať. Dve mince na ľavú polovicu papiera s nápisom daň.

P: Tomu sa hovorí daň. V cisárovej pokladnici sa zhromaždili dane z celej krajiny. Ale neboli to peniažky pre neho. Za ne nechal vybudovať cesty pre všetkých, z nich platil vojakov, ktorí chránili krajinu. A podobne je to aj dnes. Staviame za ne mosty, železnice, cesty, školy… Teda to, čo je tu pre všetkých.

Čo je Božie, dajte Bohu

P: Ale potom Ježiš povie niečo zvláštne: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ Peniažky musia ocko a mamina zarobiť, dostanú ich za prácu. Ale od Pána Boha dostávame všetko zadarmo. Pretože nás ľúbi. Tak ako deti dostávajú zadarmo všetko od svojich rodičov. Čo nám dáva Boh?
Deti vymenujú niekoľko vecí, ktoré dostávame od Boha zadarmo, ako dar. Môžete im pomôcť obrázkom, na ktorom ich vyhľadajú, alebo vyložte na stôl „mince“ s obrázkami týchto darov (prvý rad).

P: Svetlo mesiaca, teplo, ktoré dáva slniečko, láska ocka a maminy, nový život, pokoj…, to všetko je Božie a on nám to dáva. Pretože nás ľúbi. Ale ako mu máme dať to, čo je jeho? Ako mu môžeme dať slnko, hviezdy, alebo mesiac? To by asi nešlo. Vyložte aj papier s nápisom „Dávajte z toho, čo je Božie, Bohu“ a do dlaní na obrázku vložte „mincu“ s hodinami.

P: Bohu môžeme dať napríklad kúsok zo svojho času. Každý deň nám dáva 24 hodín. úplne zadarmo. A my ich minieme na spánok, jedlo, školu, prácu… To všetko je dôležité. Ale míňame ho aj na hranie sa, leňošenie a niekedy ho dokonca strácame nudou. Hrať sa a trošku si aj poleňošiť, to nie je zlé. Ale práve z tohto času môžeme trochu darovať Pánu Bohu. Miesto leňošenia si prečítame zo Svätého písma, miesto mobilu alebo tabletu pridáme modlitbu a podobne. Teraz vykladajte „mince“ s obrázkami činností detí počas dňa. Deti ich môžu pomenovať, prípadne doplniť ďalšie. Čo vaše deti nerobia, pokojne vynechajte:-). Porozprávajte sa nimi o tom, z čoho by mohli oni „ukrojiť“ zo svojho času a darovať tak Bohu z toho, čo sami od neho dostali. Vybrané „mince“ položte na polovicu s označením „dar“, ostatné uložte na druhú časť papiera. Upriamte ich pozornosť aj na nápisy.

Misijná nedeľa

Urobte si s deťmi konkrétny plán na nedeľu, alebo na celý týždeň (podľa vašich možností) v tom, z ktorých aktivít uberú a ako využijú získaný čas. Táto nedeľa je misijná. Je tomu tak preto, že sa zvlášť modlíme a podporujeme misie v iných krajinách. Slovenská cirkev tento rok podporuje katolícke farnosti na Srí Lanke, kde v minulom roku útočníci odpálili niekoľko bômb v kostoloch a zabili mnoho veriacich. Citlivým spôsobom môžete o tom deťom povedať a pozvať ich k modlitbe ruženca za Srí Lanku. Na stránke Pápežských misijných diel nájdete viaceré podnety na modlitbu, napríklad texty pre slávnostný ruženec, či námety na aktivity pre ruženec s deťmi. Podnetov je dosť na celý týždeň, stačí si vybrať ;-).

Spoločná modlitba Slovenska a Srí Lanky

Na záver predneste modlitbu Misijnej nedele.

P: Najláskavejší Pane, Ty nás neustále pozývaš, aby sme odpovedali na tvoje volanie a rozhodli sa pre poslanie, ktoré si vložil do hĺbky nášho srdca. Dôveruješ nám a napĺňaš nás radosťou a pokojom, keď vykročíme kamkoľvek a kedykoľvek nás zavoláš. Daruj nám schopnosť srdca, aby sme boli vždy vnímaví a ochotní odpovedať na tvoje pozvanie a s dôverou a láskou sa v každej chvíli vinuli k Tebe. Sprevádzaj nás, aby sme sa stávali svetlom nádeje a soľou zeme, cez ktoré môže prúdiť tvoja milosť a požehnanie. Daruj nám odvahu a silu, aby sme aj napriek ťažkým chvíľam a prenasledovaniam boli pevní vo viere, tak ako bol aj tvoj služobník sv. Josef Vaz na Srí Lanke. Pripomínaj nám aj odvahu a lásku nášho Titusa Zemana, ktorý z lásky k Tebe, k viere a k Cirkvi nevidel v strachu a nebezpečenstve žiadnu prekážku, ale len lásku. Požehnávaj nás a ochraňuj nás v tom povolaní a poslaní, ktoré máš pre každého jedného z nás, či už na Slovensku, na Srí Lanke alebo kdekoľvek na svete, aby sme sa aj my stali svedkami viery, nádeje a lásky vo svete. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

O: Amen.

Zakončite žehnaním:

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.

Odkazy

https://www.tvoj-strom.info/rodina/nedelnekatechezy/cr-29-ne-a

Späť na výpis

Kontaktovať užívateľa, ktorý materiál nahral

Diskusia k materiálu (0 príspevkov)

FILTRE

Adresáti

Druh

Typ

0 nájdených materiálov

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia

Nahlásit nevhodný komenář