Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Autorské práva

Autorské práva
Metodický portál pre farskú katechézu KATECHEZY.SK sa hlási k dodržiavaniu autorských práv vo všetkých jeho častiach. Snažíme sa v maximálnej možnej miere dodržiavať Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. v platnom znení. Každý, kto chce publikovať na portáli, musí zabezpečiť, že jeho materiál neobsahuje autorsky nezaručené časti. Autor preto pri publikovaní zaručuje, že jeho materiál: neobsahuje prevzaté časti cudzieho textu, ktoré nie sú citované, nie je kompilátom iného autorského textu, uvádza literatúru, z ktorej čerpal, použil obrazovú, audio a video dokumentáciu tak, že neporušuje autorský zákon.
Preto tu uvádzame pravidlá, ktorými sa musí autor pri publikovaní na metodickom portáli pre farskú katechézu KATECHEZY.SK riadiť.

Text
Každá časť textu, ktorú ste sami nevytvorili (napr. úryvok z kníh, článkov a i.), podlieha Autorskému zákonu (č. 185/2015 Z. z. v platnom znení), ktorý uvádza možnosť nakladať so zverejnenými autorskými dielami v odôvodniteľnej možnej miere vo svojom vlastnom diele.
Ak chcete použiť úryvok textu z tlačeného alebo elektronického zdroja, je nutné u každého diela riadne uviesť všetky použité zdroje - citáciu. Forma každej citácie musí zodpovedať stanovenej norme STN ISO 690.

Foto, audio a video súbory
Ostatné časti (fotky, obrázky, ilustrácie, audio a video časti) možno v príspevkoch použiť, ak sú zaručené autorské práva (autor súhlasí s publikovaním na metodickom portáli pre farskú katechézu KATECHEZY.SK).
Existujú dve možnosti zabezpečenia autorských práv na materiál, ktorý nie je vaším dielom:
Autor či nakladateľ diela vám poskytne písomný súhlas so zverejnením na metodickom portáli pre farskú katechézu KATECHEZY.SK. V tomto prípade je nutné nielen túto skutočnosť uviesť na príslušnom materiálu (napr. Autor Peter Novák súhlasí so zverejnením na metodickom portáli.), ale je tiež nevyhnutné tento písomný súhlas preposlať E-mailom na adresu: admin@katechezy.sk alebo na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa. 
Ak použijete taký materiál, ktorý je ponúkaný na internete pod licenciou, ktorá umožňuje jeho ďalšie komerčné použitie alebo jeho ďalší nekomerčné použitie (v prípade ostatných častí portálu). V tomto prípade uvediete pri materiáli presnú URL adresu, kde možno daný materiál nájsť, a licenciu, pod ktorou je publikovaný.

 

26.1.2024

Bibliq 2024

Bibliq je inovatívnou alternatívou k tradičným biblickým súťažiam. Motivuje ťa kráčať pravidelne so Svätým písmom a dať tak tvojmu vzťahu s Bohom nový rozmer. Viac...
Prečítať celú aktualitu

Liturgické texty


Prejsť na liturgické texty

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia