Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kontakty

Kontakty na Komisiu pre katechizáciu a školstvo pri KBS a jednotlivé katechetické centrá: 

Predseda: Mons. Bernard Bober
Subkomisia pre školské vyučovanie náboženstva: Mons. B. Bober
Subkomisia pre katechézu vo farnosti: Mons. Marek Forgáč
Subkomisia pre katolícke školy: Mons. Bernard Bober
Subkomisia pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti: Mons. Ján Orosch
Subkomisia pre KU v Ružomberku: Mons. Bernard Bober

Sekretariát Komisie pre katechizáciu a školstvo

ThDr. Viktor PARDEĽ, PhD. , tajomník Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
Bottova 15 
054 01 Levoča. 

e-mail: kpkc@kpkc.sk, web: http://www.kpkc.sk

 

Bratislavská arcidiecéza

Arcidiecézny katechetický úrad
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1
Tel.: 02 572 006 11, E-mail: dku@abuba.sk
web: https://dku.abuba.sk

Trnavská arcidiecéza

Arcidiecézny katechetický úrad
Jána Hollého 10
917 66 Trnava 1
E-mail: dku.trnava@gmail.com
web: http://www.dkutrnava.sk

Nitrianska diecéza

Diecézny katechetický úrad
Pribinova 7
950 50 Nitra
E-mail: katecheticky.urad@nrb.sk
web: http://www.dkunitra.sk

Banskobystrická diecéza

Diecézny katechetický úrad
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica
E-mail: kerygma.bb@gmail.com
web: http://dku.bbdieceza.sk/

Žilinská diecéza

Diecézny katechetický úrad
J. Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
E-mail: dkuzilina@gmail.com
web: http://www.dkuza.sk

Košická arcidiecéza

Diecézny katechetický úrad
Hlavná 28
040 01 Košice
E-mail: dkukosice@abuke.sk
web: http://www.dku-ke.rimkat.sk

Spišská diecéza

Diecézny katechetický úrad
Levočská 10
052 01 Spišská Nová Ves
E-mail: dkuspis@dkuspis.sk
web: http://nova.dkuspis.sk

Prešovská archieparchia

Diecézny katechetický úrad
Hlavná 1
081 35 Prešov
E-mail: dku@greckokat.sk
web: http://www.dku.grkatpo.sk

Košická eparchia

Diecézny katechetický úrad
Dominikánske námestie 2/A
043 43 Košice
E-mail: dkuriaditel@grkatke.sk
web: http://www.cxm.sk/katech-urad/

 

 

 

 

 

 

26.1.2024

Bibliq 2024

Bibliq je inovatívnou alternatívou k tradičným biblickým súťažiam. Motivuje ťa kráčať pravidelne so Svätým písmom a dať tak tvojmu vzťahu s Bohom nový rozmer. Viac...
Prečítať celú aktualitu

Liturgické texty


Prejsť na liturgické texty

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia