Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Aktuality

Objednávanie učebníc

18.3.2021

Spolok Svätého Vojtecha otvoril možnosť objednávania učebníc náboženskej výchovy na budúci školský rok. Objednať si ich môžete do 9. apríla cez e-shop ucebnicenabozenstva.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie.

Více

Ponuka katechetických materiálov - Oriešky

15.12.2020

Oriešky – Pomôcka ku katechéze – pozostávajú z 215 zaujímavých úloh (formát A4 – vhodné na kopírovanie do formátu A5), ktoré sú rozdelené do trinástich tematických celkov.

Více

Učebnice náboženstva - zadarmo na stiahnutie

10.4.2020

Ministerstvo školstva SR sprístupnilo všetky učebnice náboženstva pre učiteľov, rodičov, žiakov na výučbu doma. Učebnice je možné stiahnuť zadarmo z portálu https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase. Ako prihlasovacie meno do portálu je potrebné uviesť: ucebnica@iedu.sk, ako heslo uveďte: ucebnica. Súbory pdf viete otvoriť okamžite po prihlásení. Súbory ppdf sa dajú otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer z dôvodu vyššej ochrany autorských práv. Ministerstvo sa dohodlo s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v búducnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice žiakom, rodičom aj učiteľom a uľahčili tak online vzdelávanie.

 

 

Více

Komisia pre katechizáciu KBS vydala stanovisko k filmu Kto je ďalší?

30.11.2019

Stanovisko Komisie pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska k filmovému dielu „Kto je ďalší?“

V súvislosti s podnetmi, ktoré sa týkajú posúdenia vhodnosti filmového diela „Kto je ďalší?“ (2019) pre maloletého diváka (12+), teda žiakov základných a stredných škôl, uvádzame nasledovné.

Podľa informácií nachádzajúcich sa na oficiálnych internetových stránkach je predmetný film považovaný za školský (zdroj: www.ktojedalsi.sk). Predmetné filmové dielo podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Film si objednalo asi 350 základných a stredných škôl na Slovensku a videlo ho zatiaľ 50 000 divákov (zdroj: https://www.ktojedalsi.sk/novinka/1000-vypovedi-o-filme/). 

Vychádzajúc zo stanoviskaVýskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, stanoviskavedenia Kliniky detskej psychiatrie NÚDCH 
a mnohých odborníkov z oblasti detskej psychológie a psychiatrie, film nie je vhodný pre žiakov od 12 rokov, nakoľko môže slúžiť ako návod k nevhodnému sebapoškodzujúcemu správaniu. Film nenapĺňa základný edukatívny rozmer – edukáciu pozitívnym prístupom, otvára etický problém vyjadrenia súhlasu/nesúhlasu subjektu intervencie a je v priamom rozpore s Pedagogicko-organizačnými pokynmina školský rok 2019/2020, bod 18. Kapitoly 1.5.12 Bezpečnosť a prevencia. 

Vzhľadom na uvedené neodporúčame základným a stredným školám prezentovanie tohto filmového diela ako nástroja na vzdelávanie a výchovu žiakov. 

S cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít na deti a žiakov v budúcnosti, poukazujeme na povinnosť riaditeľa školy, koordinátora prevencie a triedneho učiteľa, vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy (Bod 13. Kapitoly 1.5.12 Bezpečnosť a prevencia, Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2019/2020) a dbať na pokyny zriaďovateľa aj v tejto oblasti.

Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup metropolita 
predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo 

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191126037

Více
24.1.2023

Bibliq

Je tu opäť jedinečná súťaž, ktorá mortivuje mladých, aby denne čítali Bibliu cez aplikáciu napr. v mobile, odpovedalina kvízové otázky, zbierali body a plnili skupinové &...
Prečítať celú aktualitu
27.1.2022

Program Vyvolený

Program Vyvolený predstavuje nový dôkladne prepracovaný prístup prípravy mladých ľudí na prijatie sviatosti birmovania. Ako prostriedok novej evanjelizácie ponúka kňazom, katech&e...
Prečítať celú aktualitu

Liturgické texty


Prejsť na liturgické texty

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia