Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

FUNDAMENTY (105) NAČO MÁME KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI?

  • Autor: PaedDr. Marián Bér
  • Typ: Video
  • Kategorie: Katechéza, Evanjelizácia
  • Adresáti: Birmovanci, Mládež, Miništranti, Katechumeni, Rodina
  • Druh: video katechéza
  • Náročnosť na prípravu: Snadné
  • Časový rozvrh aktivity: 1 hodina
  • Štítky:

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

Fidei depositum

„Katechizmus má verne a organicky podať učenie Svätého písma a živej Tradície v Cirkvi, autentického Učiteľského úradu ako aj duchovného dedičstva cirkevných Otcov, Učiteľov, svätcov a svätíc Cirkvi, aby sa tak lepšie mohli poznať kresťanské tajomstvá a oživila sa viera Božieho ľudu. Má mať na zreteli vysvetlenie učenia, ktoré Duch Svätý vnukol svojej Cirkvi v priebehu storočí. Má tiež pomáhať objasňovať svetlom viery nové situácie a otázky, ktoré sa v minulosti ešte nekládli. Katechizmus má teda obsahovať veci nové i staré, pretože viera je vždy tá istá a stále je zdrojom nového svetla.“ (Apoštolská konštitúcia Fidei depositum)

Povolanie ohlasovať

„Tých, čo s Božou pomocou prijali Kristovo volanie a slobodne naň odpovedali, pobádala Kristova láska ohlasovať dobrú zvesť po celom svete. Tento poklad prijatý od apoštolov ich nástupcovia verne zachovali. Všetci veriaci v Krista sú povolaní, aby ho odovzdávali z pokolenia na pokolenie, čiže aby ohlasovali vieru, žili ju v bratskom spoločenstve a slávili ju v liturgii a v modlitbe.“ (KKC 3)

Metodika používania / spôsob používania

Odkazy

https://www.tvlux.sk/archiv/play/20671

Späť na výpis

Kontaktovať užívateľa, ktorý materiál nahral

Diskusia k materiálu (0 príspevkov)

FILTRE

Adresáti

Druh

Typ

0 nájdených materiálov

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia

Nahlásit nevhodný komenář