Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ježiš a cudzoložnica

 • Autor: Marta Vojčináková
 • Typ: Dokument
 • Kategorie: Biblická katechéza
 • Adresáti: Žiaci - ZŠ, Žiaci - SŠ, Mládež
 • Druh: Pracovné listy
 • Náročnosť na prípravu: Snadné
 • Časový rozvrh aktivity: 30 minút
 • Štítky:
 1. Pracovný list
  Autor: Marta Vojčináková
  .docx, 339.71 KB, 7 stažení

  Stiahnuť

Práca s biblickým textom Jn 8,1-11 (Ježiš a cudzoložnica) s využitím metódy Kigali. 

Metodika používania / spôsob používania

1 Ježiš odišiel na Olivovú horu. 2 Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. 3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku 4 a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. 5 Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ 6 Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. 7 Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ 8 A znovu sa zohol a písal po zemi. 9 Ako to počuli, jeden po druhom - počnúc staršími - sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. 10 Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ 11 Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ 

1. Čítanie textu a prvé dojmy

 • Text si 2x prečítame a odpovevieme na otázky:

Čo sa mi páči, povzbudzuje ma. .......................................................................................................

Čo sa mi nepáči, vyrušuje ma.    .......................................................................................................

Čo ma necháva ľahostajným.      .......................................................................................................

2. Pozorovanie textu

Aká zmena nastala medzi začiatkom a koncom rozprávania.

............................................................................................................................................................

Kde sa odohráva dej, pozorujeme miesta, o ktorých sa v texte hovorí.

............................................................................................................................................................

3. Identifikujeme dve hlavné postavy.

Čo hovorí a robí hlavná postava? .....................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kto je s hlavnou postavou a kto proti nej? Kto jej pomáha? ..............................................................

............................................................................................................................................................

Kto je aktívny a kto je pasívny? .........................................................................................................

4. Otázky k textu

Akým spôsobom je v texte vyjadrená viera v vzkrieseného Krista?

Aká nádej z textu pramení? ...............................................................................................................

O akej udalosti zo života Ježiša text hovorí? .....................................................................................

Ktoré priame alebo nepriame narážky na Starý zákon sa v texte nachádzajú?

............................................................................................................................................................

Privlastnenie si textu

Radostné posolstvo. V čom spočíva radostná zvesť perikopy/ukážky?

............................................................................................................................................................

Modlitba inšpirovaná textom

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................


Poznámky:

 

O metóde Kigali pozri https://www.tvoj-strom.info/2019/10/ako-citat-svate-pismo-3-metoda-kigali.html.

Obrázok: Liturgické obrazy pre katechézu, Saleziánske katechetické stredisko.

Späť na výpis

Kontaktovať užívateľa, ktorý materiál nahral

Diskusia k materiálu (0 príspevkov)

FILTRE

Adresáti

Druh

Typ

0 nájdených materiálov

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia

Nahlásit nevhodný komenář