Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Krížová cesta (inak)

 • Autor: Božka Bzdilíková
 • Typ: Dokument
 • Kategorie: Biblická katechéza
 • Adresáti: Žiaci - ZŠ
 • Druh:
 • Náročnosť na prípravu: Snadné
 • Časový rozvrh aktivity: 1 hodina
 • Štítky:
 1. Krížová cesta inak
  Autor: Božka Bzdilíková
  .doc, 5.74 MB, 21 stažení

  Stiahnuť

Charakteristika: Krížová cesta s deviatimi zastaveniami (3 pády sú spojené do jedného zastavenia) a aktivitami.

Cieľ: Uvedomiť si udalosti Veľkého týždňa, Ježišovu obetu cez jednotlivé vybrané udalosti pochopiť, čo znamenajú pre môj život.

Poznámka: Téma je spracovaná asi tak na hodinu (60 minút), ak ju chceme použiť na vyučovacej hodine, je potrebné si ju upraviť + prispôsobiť veku detí.

Pomôcky: Sväté písmo, látka na ktorej vytvoríme obraz, kríž, svieca, zápalky, obrázky zastavení (rozstrihané), lepiaca guma, podklad na ktorý budú lepiť obrázky, chlieb, džbán, ak sa rozhodneme pre druhú verziu -  skutočný chlieb, vineu, poháriky (môžu byť plastové) kliny, kamienky, kúsok dreva, ručník,  ozdobné kamienky (modré) – dajú sa kúpiť v kvetinárstve.

 

 

Metodika používania / spôsob používania

ktivita  (vhodná pre menšie deti)

 • Deti rozdelíme do skupín (6), v skupinách skladajú rozstrihaný obrázok zastavenia a lepia ho na podklad
 • Skladanie obrázkov zastavení krížovej cesty ( 6 zastavení), zatiaľ katechéta pripraví kríž a sviecu, potom si žiaci posadajú okolo kríža. Jednotlivé pomôcky (kliny, ručník, kamienky, drevo...) môžeme rozdať deťom už v úvode, počas krížovej cesty ich budú prikladať okolo kríža.

Tento týždeň nazývame Veľký - Svätý. Čo veľkého sa udialo počas týchto dní si dnes porozprávame.

Štvrtok svätého týždňa - Zelený štvrtok

Čo sa odohralo? 
1. Pán Ježiš apoštolom umýval nohy. Prečítame si to: Jn 13,1-5, 13,12-15

 • Po prečítaní priložíme pod kríž obrázok džbán a umývadlo.

Kto v staroveku vykonával službu umývania nôh? (sluha, otrok)
Keby ste mali teraz umývať nohy napr. svojim spolužiakom – ako by ste reagovali? A keby ste mali umyť nohy napr. svojej mame? Prečo by ste to pri mame urobili bez problémov? Lebo k mame máte iný vzťah, máte ju radi. A tento príklad nám dal PJ, on apoštolom umyl nohy, hoci bol ich učiteľ, preukázal im službu z lásky, my kresťania sa máme navzájom milovať práve takto, že pre druhého nám žiadna, ani takáto podradná služba nebude robiť problém, mám byť ochotný prejaviť láskavosť druhému, presne tak ako to urobil Ježiš, nekáže nám robiť niečo, čo sám pred tým neurobil. Dal nám príklad.

Krátka modlitba: Pane prosím Ťa nauč ma slúžiť druhým s láskou, tak ako si to robil ty.

2. Ježiš sa nám dal v chlebe a víne

Pri večeri urobil niečo nezvyčajné, vzal chlieb, lámal, dával hovoriac...“Vezmite a jedzte...toto je moje telo“, vzal kalich, podal im ho a hovoril „vezmite a pite..., toto je moja krv..“

 • Priložíme pod kríž chlieb a džbán, alebo máme skutočný chlieb a pri slovách lámal... ho lámeme aj my a podávame žiakom, to isté s vínom – ale môžeme mať pripravenú napr. vineu v džbáne a nalievame do pohárov...

Pri každej sv. omši toto kňaz opakuje, lebo Ježiš povedal „Toto robte na moju pamiatku“, bola to prvá sv. omša – prvá nekrvavá obeta, a svoje telo a krv dal za nás na druhý deň skutočne. Zároveň veríme, že Ježiš je po týchto slovách skutočne prítomný v chlebe a víne a dáva sa nám za pokrm, my ho v Eucharistii prijímame.

Modlitba: Ježišu, ďakujeme ti, že si stále s nami a dávaš sa nám v chlebe ako pokrm pre našu dušu.

Potom odchádza na Olivovú horu kde sa modlil a kde ho zajali. Kto ho zradil? Ako ho označil?
Ježiša predviedli pred veľradu, ktorej predsedal Kajfáš, Ježiša odsudzujú na smrť a vedú k Pilátovi.
Peter 3x zapiera, hovorí, že nepozná Ježiša.

3. Ježiš pred Pilátom. Prvé zastavenie – Ježiša odsudzujú na smrť 

 • Položiť obrázok  vedľa kríža

Pilát Ježiša vypočúval, dal ho zbičovať, vojaci mu dali tŕňovú korunu, posmievali sa mu. Pilát predviedol Ježiša pred ľud a dáva na výber – koho prepustiť Ježiša, Barabáša? Ľud kričí „Ukrižuj ho!“ Pilát si umýva ruky – ja na ňom vinu nenachádzam, vezmite si ho a ukrižujte. 

 • K obrázku priložíme kliny (na klinoch môžu byť slová – „posmech, urážky, ponižovanie, je mi to jedno...“).

Tieto kliny teraz predstavujú moje odsúdenia. Keď niekoho slovne urážam, ponižujem ho, odsudzujem. Alebo som možno v situácií kedy viem, že je niekto nevinný, ale zhodím na neho vinu, odsúdim ho, alebo sa ho nezastanem, preto, že mi to je jedno, alebo preto, lebo sa bojím. V každej situácií sa správam ako Pilát. 

Modlitba: Ježišu odpusť mi moje odsúdenia, odpusť mi i moje mlčania, pomôž mi byť odvážny a pravdivý, vedieť sa zastať nevinného.

4. Ježiš berie kríž a padá pod ním, nie raz, ale tri krát.

 • Položiť obrázok  vedľa kríža

Čo je pre teba ťažké, máš pocit, že to nezvládneš, chceš to vzdať? (ranné vstávanie, matika, anglina, šport, vydržať doma...)
Ježiš znova vstal a šiel, dal nám príklad, nevzdávať sa, ísť ďalej, znova to skúšať...

 • Každý si vezme kamienok, tento kamienok bude predstavovať to, čo ti najviac robí problém, teraz to môžeš odovzdať Ježišovi, aby ti dal silu a mohol si ako on vstať a ísť ďalej, zvládnuť to. 
 • Každý položí kamienok k druhému obrázku. V tichu v modlitbe odovzdáva Ježišovi s kamienkom svoju slabosť.

Modlitba: Pane, odovzdávam ti ..., pomôž mi to prekonať, zvládnuť...

5. Ježiš sa stretá s matkou

 • Položiť obrázok  vedľa kríža. Dievčatá vytvoria z modrých kamienkov srdce.

Srdce – symbol stretnutia, PJ a jeho matky, ale aj stretnutí, keď na ceste životom stretávame ľudí, ktorí nás doprevádzajú, držia za ruku, hovoria „neboj sa, som s tebou,...“ Sú to naši najbližší, mamy, otcovia, priatelia...   Som i ja pre niekoho takým človekom, ktorý vie podržať v ťažkej chvíli?

Modlitba: Pane, ochraňuj človeka (meno), ktorý je mojim priateľom...

6. Šimona prinútili niesť kríž – drevo

 • Položiť obrázok  vedľa kríža a k nemu kúsok dreva.

Prinútili – ako pomáham ja, ochotne, alebo z prinútenia. Alebo ma ani neprinútia, a to čo mi kážu neurobím? Veď – ja s tým nič nemám, ja som to neurobil, nerozhádzal, nepokazil... 

Modlitba: Odpusť mi Pane, keď nie som ochotný pomáhať...

7. Veronika utiera Ježišovi tvár. Šatka – symbol pomoci.

 • Položiť obrázok  vedľa kríža a k nemu šatku

Veronika sa nebála vystúpiť z davu a pomôcť trpiacemu, ktovie, čo ju za to čakalo, výsmech, poníženie... ale to ju neodradilo. Aj mňa Pán posiela pomáhať, ochotne, sám od seba - byť pre druhých Veronikou. 

Modlitba: Pane, daj mi silu byť odvážnym a vedieť pomôcť každému, aj človeku od ktorého všetci bočia...

8. Ježiš napomína plačúce ženy. Symbol slza.

 • Položiť obrázok  vedľa kríža. Dievčatá vytvoria z modrých kamienkov slzu.

Ženy plakali nad Ježišom, ale On im hovorí, „Neplačte nado mnou, ale nad sebou a svojimi deťmi.“
Nad svojimi deťmi – koľko krát vaše mamy nad vami plakali? Keď ste im, alebo druhým vedome, či nevedome ubližovali?  
Prečo nad sebou? Nad svojimi hriechmi – plakať – ľutovať ich. Tento jediný plač má zmysel.
Ľútosť – bolesť duše, plač nad svojimi hriechmi.

Modlitba -  každý v tichu si povie slová ľútosti „Bože, láska moja...“

9. Ježiš na kríži zomiera, ale aj víťazí
Kríž pre nás kresťanov nie je symbolom smrti, ale symbolom života, je to nádej. 
Prvý kto sa dostal do neba? Lotor na kríži vedľa Ježiša...
Ježišove slová na kríži? „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia“ – Ježiš sa za nás modlí, prosí za nás o odpustenie, lebo nás miluje. Z lásky za nás zomrel. 
Aj ja by som sa mal od neho učiť, odpúšťať a obetovať sa – z lásky. 

 • Katechéta si vezme do rúk zapálenú sviecu a pokračuje, pri tom sviecu položí pod kríž (viď foto).

Ale tu smrť nezvíťazila, zvíťazil život, Ježiš na tretí deň vstal z mŕtvych, a preto je to naša nádej,
Život sa smrťou nekončí, ale začína večný život. 

Modlitba: Pane, ďakujeme Ti za tvoju lásku, tvoju obetu, ktorou si nám otvoril bránu večnosti, a tak dal nádej, že tento život sa smrťou nekončí, ale začína.

 

Späť na výpis

Kontaktovať užívateľa, ktorý materiál nahral

Diskusia k materiálu (0 príspevkov)

FILTRE

Adresáti

Druh

Typ

0 nájdených materiálov

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia

Nahlásit nevhodný komenář