Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijmite Ducha Svätého

 • Autor: Marta Vojčiňáková
 • Typ:
 • Kategorie:
 • Adresáti: Žiaci - ZŠ
 • Druh:
 • Náročnosť na prípravu: Snadné
 • Časový rozvrh aktivity: 1 hodina
 • Štítky:
 1. Metodika - verzia pre starších
  Autor: Marta Vojčiňáková
  .docx, 17.36 KB, 3 stažení

  Stiahnuť

 2. Pracovný list - verzia pre starších
  Autor: Marta Vojčiňáková
  .pdf, 844.28 KB, 8 stažení

  Stiahnuť

 3. Popis - verzia pre mladších
  Autor: Marta Vojčiňáková
  .docx, 47.76 KB, 3 stažení

  Stiahnuť

 4. Šablóna - 3D turíčna miestnosť - verzia pre mladších
  Autor: Marta Vojčiňáková
  .jpg, 3.46 MB, 7 stažení

  Stiahnuť

Jednoduchá aktivita pre deti k Duchu Svätému. Katechézu možno využiť z príležitosti Turíc. Je vhodná do školského vyučovania alebo pri stretnutí v spoločenstve. Východiskom je práca s biblickým textom Jn 20,19-23. Spracovanie je k dispozícii v dvoch verziách: prvá pre mladšie deti, druhá, zložitejšia, je skôr vhodná pre starších.

Metodika používania / spôsob používania

Jednoduchšia verzia:

 • Cieľ: Viesť deti k uvedomeniu si spoločenstva v Cirkvi pod vedením DS
 • Cieľová skupina: Deti mladšieho školské i predškolského veku.
 • Pomôcky: Obrázok img0001jpg.jpg (šablóna 3D turíčna miestnosť z prílohy)
 • Postup: 

Obrázok vytlačíme na výkres. Vymaľujeme apoštolov a môžeme dokresliť seba, svoju rodinu, kamarátov. Dáme pozor, aby sme sa zmestili „do štvorca“. Potom naše Turíce vystrihneme a zlepíme tak, aby vznikol  3D efekt „turíčnej miestnosti“.

3D turíčnu miestnosť môžeme vytvoriť v čase okolo Turíc. Deti vedieme k modlitbe k Duchu Svätému ako prejav vďačnosti za jeho dary - múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti, bázne voči Bohu...

Náročnejšia verzia:

 • Téma: Prijmite Ducha Svätého
 • Cieľová skupina: 13.-16. rokov
 • Ciele katechézy: Oboznámiť sa s obsahom a posolstvom biblického textu (Jn 20,19-23 Ježiš sa zjavuje učeníkom a dáva im moc odpúšťať hriechy) so zameraním na prijatie darov DS a postoja učeníkov, ktorý môže byť vzorom aj pre náš postoj v rôznych životných situáciách.   
 • Pomôcky: Text Jn 20.19-23, resp. pracovný list z prílohy; písacie potreby.
 • Postup:

Úvod - privítanie, modlitba, úvaha 

 • V úvode môžeme uvažovať o slovnom spojení UZATVORENÝ/-Í V SAMOTE A STRACHU. 

Evanjelium

 • Nasleduje pomalé čítanie textu. Text môžeme prečítať aj dvakrát. Jn 20.19-23. 

Práca s textom

Ponúkame niekoľko pomocných otázok, ktoré nám pomôžu uchopiť text.  

Aktualizácia 

Samota, strach, obavy... všetky tieto pocity a životné situácie sú bežné. Náš postoj môže byť rôzny. Môžeme mať mnohé otázky a vlastné odpovede. Môžeme sa na to pozrieť aj cez optiku Písma a tejto konkrétnej časti. Zo smutných učeníkov sa príchodom Ježiša a jeho pozdravom stali učeníci plní radosti. Ježiš vstupuje aj cez bariéry. Necháva sa poznať, vidieť, cítiť a všetkým nás premieňa. A nás potom už netrápia žiadne ďalšie otázky...

Modlitba

Dobrý Ježišu

 1. Ďakujeme Ti, že vstupuješ do našich zamknutých sŕdc, do našich obáv a strachov.  
 2. Ďakujeme, že môžeme žasnúť, lebo pre Teba neexistujú múry a bariéry. 
 3. Prosíme Ťa, nedaj nám zabudnúť, že prídeš, keď nás najviac opance strach a samota.  
 4. Prosíme Ťa, nedaj nám zabudnúť, že si tu vždy pre nás. 
 5. Ďakujeme za dary Ducha Svätého, že prichádza znova a znova a rozpaľuje nás pre Boha a svet

 

Späť na výpis

Kontaktovať užívateľa, ktorý materiál nahral

Diskusia k materiálu (0 príspevkov)

FILTRE

Adresáti

Druh

Typ

0 nájdených materiálov

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia

Nahlásit nevhodný komenář