Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rozmnoženie radosti, lásky, nádeje a viery

 • Autor: Marta Vojčiňáková
 • Typ:
 • Kategorie: Katechéza
 • Adresáti: Žiaci - ZŠ
 • Druh:
 • Náročnosť na prípravu: Snadné
 • Časový rozvrh aktivity: 1 hodina
 • Štítky:
 1. Metodika a prílohy PDF
  Autor: Marta Vojčiňáková
  .pdf, 1.41 MB, 10 stažení

  Stiahnuť

 2. Metodika a prílohy DOCX
  Autor: Marta Vojčiňáková
  .pdf, 1.41 MB, 2 stažení

  Stiahnuť

Katechézu možno využiť z príležitosti mesiacov máj alebo október, ktoré nás viac volajú k oslave a úcte Panny Márie.

Je vhodná do školského vyučovania i rodinnej katechézy. Panna Márie je matkou Krista. Je človekom ako my. Je pre nás vzorom, ako sa máme správať, aké postoje môžeme v živote zaujať, ako sa môžeme prejaviť.

Metodika používania / spôsob používania

Téma: Svadba v Káne Galilejskej
Cieľová skupina: 8.-12. rokov
Ciele katechézy: 

 • Oboznámiť sa s obsahom a posolstvom biblického textu (Jn 2,1-12 Svadba v Káne – prvé zo znamení)
 • Hľadať cesty ako Pannu Máriu poznávať, milovať, napodobňovať a šíriť úctu a lásku k nej. 

Pomôcky:

 • text Jn 2,1-12, 
 • kartičky s otázkami a odpoveďami, resp. prázdne formulár
 • lepidlo, 
 • výkres,
 • písacie potreby, nožnice.

Úvod - privítanie, modlitba 

 • V úvode si môžeme  položiť otázku – Kto je mária a čo vieme o nej?

Evanjelium

 • Nasleduje pomalé čítanie textu. Text môžeme prečítať aj dvakrát. Jn 2.1-12. 

1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. 2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ 4 Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ 5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ 6 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. 7 Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. 9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha 10 a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ 11 Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. 12 Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní.

Práca s obrázkom a textami

 • Pomenujeme si postavy na obrázku. Je tam Ježiš, Mária, učeníci, obsluha, starejší a množstvo hostí.
 • Obrázok si vymaľujeme.
 • Uvažujeme, ktorá postava povedala uvedený citát. K
 • omunikačné bubliny môžeme vytlačiť aj prázdne a deti texty dopĺňajú. Do komunikačných bublín si tiež môžeme dopísať poradové čísla výrokov.
 • Pripravené vety na základe poznania textu priraďujeme k postavám a nalepíme na vymaľovaný obrázok.  

Práca s textom:

Ponúkame dve možnosti:

 1. Mladším môžeme dať pripravené kartičky s otázkami a odpoveďami na stôl. Otázky sú odstrihnuté od odpovedí. Hľadáme teda dvojice, ktoré patria k sebe – otázka a správna odpoveď. Každý účastník si vyberie jednu kartičku s otázkou a ďalšiu kartičku s odpoveďou.
 2. Starším dáme len otázky a v texte hľadajú odpovede. Potom si deti môžu vyskúšať skladanie kartičiek s otázkami a odpoveďami podľa časovej následnosti. 

Aktualizácia 

Panna Mária je matkou Krista, je však i našou mamou. Vidí naše trápenia a problémy skôr ako ostatní. Z biblického textu poznávame jej postoj. Ona sa obracia na svojho Syna. Nenalieha. Oznamuje. A Ježiš koná a my ani netušíme, v ktorej fáze :-) - či pri nalievaní, či pri načieraní, len zrazu už voda nie je voda, ale víno. 
Mária sa nám predstavila ako tá, ktorá vidí trápenie a blížiaci sa zmar. Pán Ježiš sa nám zjavuje ako ten, ktorému možno veriť aj v hraničných situáciách.

Modlitba

Dobrý Ježišu, 

 • ďakujeme ti, že si prijímaš naše pozvanie a stávaš sa nielen hosťom, ale aj Hostiteľom. 
 • ďakujeme, že môžeme žasnúť nad starostlivosťou našej Matky, nad jej diskrétnosťou, trpezlivosťou jemnosťou a taktom. 
 • prosíme ťa, nedaj nám zabudnúť, že ťa máme pozývať do bežných i sviatočných dní, do bežných i nečakaných problémov. 
 • prosíme ťa, nedaj nám zabudnúť, že Tvoja matka je tu pre nás vždy. 

Späť na výpis

Kontaktovať užívateľa, ktorý materiál nahral

Diskusia k materiálu (0 príspevkov)

FILTRE

Adresáti

Druh

Typ

0 nájdených materiálov

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia

Nahlásit nevhodný komenář