Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Aktuality (zpět na všechny aktuality

Inovačné vzdelávanie pre učiteľov náboženstva v Trnave

12.10.2023

V spolupráci s DKÚ Trnava, DKÚ Bratislava a DKÚ Nitra ponúka KPKC  inovačné vzdelávanie v priestoroch DKÚ Trnava, ktoré sú Vám z hľadiska cestovania bližšie. V prípade Vášho záujmu, prosíme o vyplnenie kontaktného formulára, nájdete ho na tomto linku: https://docs.google.com/forms/d/1EEBfHp4ZLxKalhQ3RogX5vjOaCLkiUhtTDHkL-0u-hc/edit.

 

 

Bližšie informácie:

Názov inovačného vzdelávania: Náboženské kompetencie v novom kurikule náboženskej výchovy
Miesto konania Diecézny katechetický úrad v Trnave / online priestor
Školiteľ: autor a garant nového kurikula NBV doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.
Termín realizácie: január - marec 2024 (upresníme prihláseným záujemcom, na základe časových možností školiteľa)
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (z toho 20 hodín dištančnou formou, 30 hodín prezenčnej formy sa uskutoční kombinovane = 2-3 stretnutia v Trnave / 2-3 online)
Poplatok za vzdelávanie: 120 € K úhrade prihlásených záujemcov vyzveme. (Absolventom zamestnávateľ priznáva príplatok za profesijný rozvoj (§ 14 e zákona 553/2003 Z.z.) na sedem rokov je najviac v sume 12%. Za absolvovanie jedného inovačného vzdelávania v min. rozsahu 50 hodín je mesačný príplatok k mzde vo výške 3%.) 
Možnosť preplatenia poplatku zamestnávateľom.

Vzdelávanie v Trnave sa uskutoční v prípade, že sa prihlási dostatočný počet učiteľov.

Kolektív DKÚ BA


Datum zveřejnění: 12.10.2023
26.1.2024

Bibliq 2024

Bibliq je inovatívnou alternatívou k tradičným biblickým súťažiam. Motivuje ťa kráčať pravidelne so Svätým písmom a dať tak tvojmu vzťahu s Bohom nový rozmer. Viac...
Prečítať celú aktualitu

Liturgické texty


Prejsť na liturgické texty

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia